ترتیب تشکیل جلسات قرض الحسنه

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ قرارداد شده

تاریخ اجرا شده

توضیحات

1

عبدالحمید جعفری

12/08/1390

12/08/1390

در خانه حمید جعفری برگذار شد

2

نصیر طغیانی

10/09/1390

10/09/1390

در خانه محمدرضا رحیمی برگذار شد

3

سیدعلی بنی طبا

08/10/1390

  

4

محمود فتحی

   

5

عبدالمجید جعفری

   

6

ناصر نیکخو

   

7

مریم شاکری

   

8

زری جعفری

   

9

صفا جعفری

   

10

اعظم جعفری

   

11

فاطمه جعفری

   

12

محمدرضا رحیمی

   

13

مجید سعیدی فر

   

14

پروین سلطانی

   

15

سعید بنی طبا

   

16

هادی جعفری

   

17

سعید فتحی

   

18

فائزه طغیانی

   

19

پارسا نیکخو

   

20

فهیمه جعفری

   

21

شیرین بنی طبا

/ 0 نظر / 25 بازدید