اخبار قرض الحسنه

تا تاریخ 12/09/١٣90

به 29 عضو وام دویست هزار تومانی پرداخت شده است

به 27 نفر وام 300 هزار تومانی و یک نفر دیگر وام 200 هزارتومانی و محمود فتحی از گرفتن وام انصراف داد

به 4 نفر وام 500 هزار تومانی داده شد

جمع کل دارائیهای افراد 4640000 تومان می باشد

جلسه بعد در تاریخ08/10/1390 در خانه آقای بنی‎طبا برگذار خواهد شد

/ 0 نظر / 20 بازدید