اساس نامه صندوق

بسم ا... الرحمن الرحیم

 

اساس نامه صندوق قرض الحسنه خانوادگی معراج

تاریخ: 21/1/1388

فصل اول : اهداف صندوق

1: ایجاد پشتوانه مالی و معنوی اعضاء

2: ایجاد صمیمیت و همکاری بین اعضای صندق

3: اتحاد برادری وبرابری در زندگی اعضاء

4: شریک در غم و شادی یکدیگر

5: رفع احتیاجات در زندگی هر یک از اعضاء

6: کمک و دستیاری اعضاء و بستگان آنها در مواقع ضروری

7: پایداری مستمر تشکیلات صندوق نسل اندر نسل و حفظ و نگهداری آن برای فرزندان آینده

فصل دوم : اساس نامه

الف: شرایط عضویت اعضاء

1: کلیه افراد خانوادگی حسین جعفری مزرعه یزدی (بچه , نوه , نتیجه , نبیره , ندیده و ..... و زن و شوهرهایشان) که موارد اساس نامه را پس از مطالعه قبول نموده اند می توانند ثبت نام نمایند و در صورت موافقت هیئت مدیره به عضویت پذیرفته می شوند .

2: حق عضویت در ابتدا  شروع تشکیل صندق از هر عضو مبلغ 50000 ریال معادل پنج هزار تومان دریافت می شود.

3: عضویت ماهیانه در حال حاضر مبلغ 50000 ریال تعیین شده است که در آینده با تصویب حداقل دو سوم اعضاء قابل افزایش و یا کاهش میباشد.

4: هر عضو موظف است حق عضویت خود را ماهیانه به  حسابدار تحویل نماید و حسابدار موظف است حداکثر تا 24 ساعت وجوه دریافتی را به حساب شماره  20123 قرض الحسنه  فرهنگیان نجف آباد واریز نماید.

5: افرادیکه میخواهند عضو صندوق شوند بایستی صلاحیت اخلاقی و اجتماعی داشته باشند آنهم به تصویب هیئت مدیره .

ب: تشکیل هیئت مدیره

1: هر سال یکبار از کلیه اعضاء صندوق دعوت میشود تا جهت انتخاب هیئت مدیره در یک جا جمع شوند و اعضای هیئت مدیره را که شامل 1-رئیس هیئت مدیره2- مدیرعامل 3 - منشی  4- بازرس 5 - حسابدار میباشد انتخاب نمایند.

2: در صورت عدم فعالیت هر کدام از اعضاء هیئت مدیره با رای اکثریت اعضاء بر کنار و فرد دیگری بجای او انجام وظیفه خواهد نمود.

3: هیئت مدیره باید پس از دریافت در خواست هر یک از اعضاء در هر مورد که مربوط به وضع صندوق باشد فورا" رسیدگی بعمل آورند.

4: هر یک از اعضاء هئیت مدیره صندوق متعهد خواهند شد در قبال این وظایف بطور افتخاری انجام وظیفه نمایند و مزد و پاداش بکسی داده نخواهد شد.

5: در صورت تخلف هیئت مدیره که مورد اعتراض عضوی شود شخص معترض باید جلسه ای را برای رسیدگی به اینگونه اعمال تقاضا کند پس از گردهمائی و مشورت وبررسی در صورت اثبات گفتار از شورای هیئت مدیره بر کنار خواهد شد.

ج: شرایط وام از صندوق و پرداخت آن

1: عضو جدید در صورت تمایل به اخذ وام و احراز شرایط می باید موجودی خود را به تراز دیگر اعضا برساند .

2: پرداخت وام بستگی به موجودی و سرمایه صندوق دارد .

3: اقساط وام ده ماهه است .

4: متقاضی وام باید در وقت دریافت وام دو نفر از اعضا صندوق را به عنوان ضامن معرفی کند و یک فقره چک دولتی از یکی از بستگان درجه 1 خود را برای ضمانت به صندوق ارائه نمایید.

5 : مبلغ وام حداکثر 3000000ریال معادل سیصد هزار تومان وکارمزدی آن یک و نیم درصد محاسبه میشود.

6 : صندوق خود را شرعا و عرفا در قبال اعضاء مسئول میداند.لذا جهت حفظ حقوق سایر اعضاء،در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، صندوق چک ضمانت را به اجرای قانونی میگذارد.و عواقب آن به عهده عضو خاطی است و هیئت مدیره میتواند عضویت عضو خاطی را به صورت یک جانبه لغو نماید.

7: موارد ضروری وام عبارتست از 1- بیماری پرخرج 2- فوت بستگان درجه یک 3- تصادف 4-مواردی که به تصویب هیئت مدیره برسد و حداکثر آن 2000000 ریال معادل دویست هزار تومان می باشد.

د: وظایف هیئت مدیره

1: وظایف رئیس هیئت مدیره رسیدگی کامل به تمام امور صندوق و نظارت بر کار بقیه اعضاء هیئت مدیره خواهد بود.

2: وظایف مدیرعامل هماهنگی با هیئت مدیره و در غیاب رئیس هئیت مدیره انجام وظیفه خواهد کرد.

3 : وظایف منشی به عنوان گرداننده جلسات و هماهنگی بین اعضا صندوق و هیئت مدیره

4: وظایف بازرس گرفتن صورتحساب ماهیانه از طریق اینترنت وبررسی آن و کنترل دفاتر و اسناد.

5: وظایف حسابدار نگهداری دفتر کل و جوابگوی دریافتها و پرداختها و بطور کلی دادن هرگونه اطلاعات مربوطه به امور صندوق خواهد بود.

 

فصل سوم: تبصره ها

تبصره 1 : هر یک ماه یکبار جلسه عمومی بین اعضاء  تشکیل میشود بخاطر وحدت بیشتر و تبادل نظر در مورد مشکلات جلسات بر اساس قرعه کشی صورت گرفته برگزار می شود .

تبصره 2: هرگاه عضوی بخواهد از صندوق استعفا دهد به مدت حداقل دو ماه بعد از تقاضای استعفا درصورت تسویه وام و بدهکار نبودن صندوق باید تمام پول او را پرداخت  کند.

تبصره 3: همیشه بیست درصد موجودی کل صندوق جهت موارد اضطراری و اخذ تسهیلات از بانک باید در صندوق مانده و 80 درصد وام داده شود و همیشه ده درصد باید در صندوق باقی بماند.

تبصره 4: هزینه های ضروری ویکعدد مهر با مشخصات (صندوق قرض الحسنه خانوادگی معراج-تاریخ تاسیس 21/01/1388 ) و غیره با موافق هیئت مدیره پرداخت می شود .

تبصره 5: اعضاء باید متعهد شوند که اختلافات فامیلی هیچگونه خللی در کار صندوق ایجاد نکند و تصمیمات طبق اساس نامه خواهد بود.

تبصره 6: اعضاء باید متعهد شوند که تمام تصمیمات هیئت مدیره را قبول کرده و اعتراض به هیئت مدیره با ارائه دلیل و بررسی آن در هیئت مدیره و طبق تقاضای کتبی انجام خواهد گرفت .

تبصره 7: چنانچه در آینده وحال از حساب صندوق جایزه ای و یا بهره ای عاید شود با مشورت اعضاء صندوق برنامه ریزی می شود.

تبصره 8: در صورت موافقت هیئت مدیره و توافق دو عضو، یک عضو میتواند وام خود را به حساب عضو دیگری منتقل  نماید .

تبصره 9: صندوق برای مدت نامحدود تشکیل شده است و پایان کار آن با نظر کلیه اعضا بلامانع است .

تبصره 10 : در جلسات هر گونه رای گیری به صورت مخفی و کتبی انجام می شود .

تبصره 11 : چنانچه وام گیرنده اقساط خود را به هر دلیل پرداخت ننماید صندوق اقساط معوقه را از موجودی عضو و ضامنین کسر می نماید .

تبصره 12 : چنانچه هر یک از اعضا هیئت مدیره خرجی را جهت هزینه های جاری صندوق پرداخت نماید , در جلسه ماهیانه مطرح و با موافقت هیئت مدیره پرداخت می شود .

تبصره 13 : تفسیر بندهای فوق به عهده هیئت مدیره می باشد .

فصل چهارم: پیشنهادات (در صورتی اجرا می شوند که به تصویب کلیه اعضاء برسند)

1- ارتباط با صندوق از طریق وبلاگ www.gharzolhasaneh88.persianblog.ir میسر می باشد .

2-اطلاع رسانی صندوق از طریق وبلاگ فوق میباشد لذا توصیه میگردد اخبار و اطلاعات و پیشنهادات را از طریق وبلاگ فوق پیگیری نمائید.

در ضمن اساس نامه باید به امضاء کلیه اعضاء برسد.

تاریخ تأسیس 21/01/1388

با تقدیم احترام

والسلام

/ 0 نظر / 26 بازدید